אתר זה מיועד לקבלת פרקי תנ"ך יומי במייל

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר www.TanachYomi.co.il 

הרשמה לקבלת הפרקים במייל, בשלשה שלבים:

א. יש להזין את כתובת הדוא"ל (אימייל) שלך בתיבה המתאימה.

ב. ללחוץ על "הצטרף".

ג. לאחר קבלת מייל בתא הדוא"ל, יש לאשר הצטרפות.